Ziel en Zakelijkheid: verbinding gevraagd!

Impressie coachruimteVrijdag 11 oktober vierde Confido z’n nieuwe kantoorruimte met een kantoorborrel. Tijdens deze borrel heb ik gepitcht samen met collega Ton de Gans van Jada Coaching. Hier volgt de tekst van onze gezamenlijke pitch.

In het bekende boek De Alchemist van Paulo Coelho gaat een herdersjongen op zoek naar een schat. De zoektocht gaat over landsgrenzen en brengt hem op bizarre plekken. Het verandert z’n leven en uiteindelijk blijkt de schat die hij zoch aan de wortels van een oude boom te liggen in zijn geboortedorp. Daar moet ik een beetje aan denken als ik hier met Ton de Gans sta om iets te vertellen over ziel en zakelijkheid. In twee zinnen: wij zijn op zoek gegaan naar vragen rond bezieling in de zakelijke sector, zelfs specifiek voor de bancaire sector. Wij willen die zoektocht de komende tijd met anderen voortzetten omdat we dichtbij huis iets menen gevonden te hebben.

Persoonlijk: ik coach nu een aantal jaren heel uiteenlopende soorten mensen. Van een directeur tot een politieman, een manager, een zelfstandige, een predikant. Heel verschillende coachvragen rond leiderschap, balans, vastlopen of juist een sterke ambitie om te groeien. Ton  coacht daarnaast ook regelmatig binnen de bankenwereld. Wat ons bezighoudt is dat wij allebei overtuigd zijn dat rond bezieling een sleutel ligt die nog weinig gebruikt wordt. Of bezieling is vaag en dus irrelevant, of het is privé. Wij zijn een zoektocht aangegaan en hebben materiaal verzamelt die ons aan het denken zet. Materiaal uit christelijke bronnen die we in onze cultuur feitelijk meedragen. Denk aan waarden, aan menselijkheid, goedheid – dat geplaatst in de situatie van bedrijven en ook juist banken is een spannende combinatie. We zitten in een tendens van regelgeving die sterker wordt, terwijl vanuit de zoektocht naar bezieling, de ziel achter alles wat je doet – er meer mogelijk is.

Twee korte voorbeelden. De Ziel aan Zet is een boek uit 2008 van de Amerikaanse hoogleraar Margaret Benefiel. Zij laat met talloze onderzoeken zien hoe het kan werken als aandacht voor de ziel achter de targets en cijfers komt. Organisaties en banken die hierin stappen zetten functioneerden beter en hadden meer impact op de samenleving.

Een ander boek is het recent verschenen boek van Hans Kwakman onder de titel Slow Banking. Hij pleit voor minder controle en meer in contact treden. Menselijkheid en relatie terugbrengen in de bankenwereld. Hij werkt dat ook uit op een manier die niet soft is.

‘Als cijfers heilig worden, verdwijnt de passie voor het vak of het product’.

Vanouds had een  bank als doel  ‘om de beste en mooiste producten aan te bieden’ te maken. Op een dag veranderde dat in ‘met mooie, goede producten en diensten een zo hoog mogelijk rendement behalen’. Nu wil die bank alleen nog een zo hoog mogelijk rendement behalen. Een actueel voorbeeld. Vul voor de bank als organisatie maar eens een zorginstelling, een scholengemeenschap in. Cijfermatige verantwoording van organisatieactiviteiten: het lijkt logisch. Maar: hoeveel organisaties zijn de afgelopen jaren niet afgedreven van hun kernactiviteit, van hun ambacht, van zichzelf? De voorbeelden zijn met vele aan te vullen: tussentijdse polls dicteren het politieke landschap. In de wetenschap gaat het om het produceren van grote aantallen onderzoekspublicaties, en is het onderzoeken van de werkelijkheid naar het tweede plan verschoven.

Ons gaat het om een evenwicht:  ziel EN zakelijkheid. Een balans tussen focus/cijfers/ doelen EN bezieling, passie voor je product of dienst en vertrouwen. Vertrouwen in het leiderschap van de organisatie. Vertrouwen in plaats van controle.

Daarom niet de cijfers als heilige koe, maar ziel en zakelijkheid. Cijfers en zingeving. En daarmee zijn cijfers niet hard en is bezieling niet soft: het zijn 2 kanten van dezelfde medaille.

Wat gaan we doen?

Eigenlijk heel simpel. Terugkeren naar de basisvraag: Waartoe zijn wie hier op aarde? De vraag stellen is simpeler dan een antwoord formuleren. Voor ons heeft een antwoord altijd elementen van de trits ik-jij-het grotere geheel in zich. Het is een hele uitdaging om je tot die 3 niveau’s te verhouden. Een hele uitdaging ook om daar een programma voor te ontwikkelen. We gaan dan ook allereerst luisteren. Luisteren naar het veld. Wat horen we? En vooral wat horen we niet? En waarom niet?

We stellen een programma op rond waarden, gecombineerd met het christelijke dat diep in onze cultuur gevestigd is. Leiderschap met ziel en zakelijkheid, benaderd vanuit de trits ik-jij-het grotere geheel.

Wie doet er mee?

Bezieling en bankieren: relevante zoektocht

Hans Kwakman neemt in ‘Slow Banking’ de lezer mee in zijn zoektocht  rond bankieren, verkrampte controle en het belang van vertrouwen. Aan het eind van het boek roep Kwakman zijn lezers op om een beweging te creëren, om met elkaar op opnieuw op zoek te gaan naar bezieling in organisaties. Hij geeft in zijn boek (gelukkig overigens) geen kant en klare recepten.  Aan de hand van zijn persoonlijke ontwikkeling en zoektocht laat hij zien hoe Slow Banking ingevuld zou kunnen worden.(Zie over Slow Banking o.a. de recensie die Ton de Gans schreef).

Bezieling is een thema dat ons boeit. Bezieling raakt aan de aloude vraag: waartoe ben ik op aarde?  Met name het veld van bezieling en bancaire sector heeft op dit moment ons interesse. Analyses over het hoe en waarom het in de afgelopen periode misging in de bancaire sector zijn er genoeg. De sector lag en ligt nog steeds onder felle kritiek. Navelstaren op wat er fout ging biedt geen oplossingen. In de toekomstbeelden komen regelmatig termen als een noodzakelijke cultuuromslag en herstel van vertrouwen langs. Dat geldt ons inziens overigens niet alleen voor de bancaire sector; het gebrek aan/het ontbreken van vertrouwen  is  niet alleen een probleem van de bancaire sector.  Door alle ontwikkelingen is ‘het hart uit organisaties verdwenen’,  zo omschrijft de eerder genoemde Kwakman het. Om het anders te zeggen: hoe komt de bezieling weer terug? Wat is daarvoor nodig? Om deze vraag niet te breed te maken houden wij ons vooral bezig met de vraag: wat betekent bezieling in relatie tot een toekomstbestendige duurzame bancaire sector? Het gaat ons om een bezielde bancaire sector.

Bij de vraag naar bezieling en de bancaire sector speelt volgens ons een trits: ik, jij en het grotere geheel  en de verhouding daartussen een rol. Ik ben de bankier, jij bent mijn collega, en samen maken we deel uit van een team. Ik ben de bankier, jij de klant en samen maken we deel uit van de samenleving. En hoe verhouden zich die tot elkaar?  Je hebt altijd een balans tussen die elementen nodig. Als de bankier alleen maar naar zichzelf kijkt, ontstaan gemakkelijk ontsporingen, zoals de afgelopen periode te zien geweest is. Alleen naar de klant kijken, levert het risico op van: u vraagt, wij draaien. En alleen maar naar de samenleving, of het grotere geheel, kijken, kan tot luchtfietserij leiden. Het gaat altijd om de verhouding tot elkaar, nooit om de zelfstandige grootheid.

Maar ben je er dan? Is er dan sprake van bezieling? Voorkom je daarmee dat de bancaire sector in de toekomst weer een doel in zichzelf wordt? Een doel, dat de reële economie niet meer dient, maar juist diepgaand ontregeld? Onze stelling is dat bezieling niet zonder waarden kan  om van waarde te  zijn. Waarden die voorafgaan.

Voor bezieling zijn dus waarden en een groter geheel nodig. Bezieling en bankieren. Banken en bankieren hebben een centrale rol in de samenleving, of het nu altijd gewenst is of niet. Een bank, een instituut van aanzien, die een degelijk beleid voert en vertrouwen uitstraalt. Een organisatie met een hart.

Bezieling en bankieren. Wij vinden dat het samen gaat, sterker nog, dat beiden niet zonder elkaar kunnen. Onze zoektocht is hoe die twee weer samen kunnen gaan en hoe dat eruit gaat zien.

Remmelt Meijer  (Twitter:  @RemmeltMeijer) en Ton de Gans (Twitter:  @TondeGans)

Confido naar de Keizersgracht!

Keizersgracht 75Vanaf 1 september vind je Confido Coaching in hartje Amsterdam. De afgelopen vier jaar zaten we prima op een geweldige plek in Amsterdam Zuid. Door renovatie van dat pand moesten we op zoek naar iets nieuws. Wat mij opviel is hoeveel keuzes je dan ineens hebt. Van een achteraf plekje in een woonwijk aan de rand van de stad tot een verzamelgebouw vier hoog.

De keuze was niet moeilijk toen de kans voorbij kwam om verder te gaan aan de Keizersgracht. Het is naar mijn mening het mooiste en stilste stuk van de Grachtengordel en ligt tegen de Jordaan aan. De omgeving heeft bijna iets contemplatiefs. De ruimte zelf biedt ook nog meer mogelijkheden voor waar we voor staan met echte persoonlijke en professionele coaching. De ruimte aan de tuinzijde is groter dan voorheen en ademt rust en ruimte. Een plek om tijd te nemen voor de dingen die er toe doen: je eigen ontwikkeling als leidinggevende of zelfstandige. Vanaf 1 september kun je ons hier dus vinden met nog meer inspiratie!

Bereikbaarheid:  parkeren aan de grachten kan wel, maar is niet aan te bevelen. Het wisselt per keer, soms is er genoeg plek, maar vaak is het zoeken. Je kunt goed terecht in de (ondergrondse) parkeergarages De Kolk en Amsterdam Centre.

Tegelijk is het OV wel erg makkelijk: Centraal Station is op een loopafstand van 10 minuten. Daarnaast stoppen  tram 13 of 17 bij de Westermarkt (Westerkerk), een paar haltes vanaf CS. Deze halte is direct ter hoogte van de Keizersgracht.

Pastor&coaching gelanceerd

Als coach mag ik zeer uiteenlopende mensen begeleiden. Van mensen vanuit de overheid, zorg, onderwijs, tot kerk of klooster. Coaching betreft vaak vooral leidinggevenden, dat is te begrijpen: zij staan vaak in een dynamische situatie en hebben meer aan coaching dan een kant en klaar advies. Coaching gaat tenslotte vooral over jezelf: jouw functioneren, jouw belemmeringen en uitdagingen. Persoon en identiteit zijn daarbij belangrijk: ze bepalen sterk hoe je uiteindelijk doet, praat en functioneert.

Een groep waarbij dit allemaal ook sterk opgaat is de groep van werkers in de kerk: pastores, predikanten en voorgangers. Tegelijk is dit een groep die niet altijd al optimaal ondersteund wordt door middel van coaching. Op de pagina ‘Pastor&coaching’ kun je meer lezen. De komende tijd zal deze pagina verder ingevuld worden. Aanleiding om vandaag online te gaan is de flyer met informatie die beschikbaar is gekomen vandaag. Hij is te downloaden: Flyer april 2011.

Doel hiervan is om nadrukkelijker deze coaching onder de aandacht te brengen. Maar ook meer dan dat: in het verlengde van persoonlijke coaching van één op één, kun je de komende maanden meer activiteiten verwachten. Daarbij kun je denken aan aanbod voor groepen. Vragen, ideeën en wensen zijn van harte welkom. Kik hier om naar de pagina te gaan over Pastor&coaching

Kernkwaliteiten op iPhone!

Ooit een sessie gedaan met Kernkwaliteiten? Als je toevallig ook een iPhone bezitter bent kun je dan vanaf nu je eigen reflectiemoment hebben met Daniel Ofman’s Kernkwadranten. Het bijzondere is ten opzichte van het gewone spel, dat je hier eerst een lijst vragen invult als vorm van zelfonderzoek. De app selecteert op grond daarvan je uitdagingen, valkuilen, allergieën en kwaliteiten waar je bij het maken van kwadranten uit kan kiezen. Ook kun je een reflectiemoment kiezen. Vanuit dingen die je die dag bewonderde bij een ander, of tegenviel van jezelf kun je een relfectie doen.
Zinvolle app, zeker voor mensen die een klik hebben met Kernkwadranten! En als je toch in de trein zit, niet verkeerd om een kwadrant te doen en na te denken over het commentaar dat hier bij verschijnt. De app is voor € 3,99 te downloaden in de Appstore van iTunes.

CHE en CV.Koers prijs onderzoek coaching

Onlangs wonnen Gerwin Wallet en Lennard Pors de tweede prijs met een onderzoek naar coaching van predikanten. Het gaat om de CHE-CV.Koers prijs voor hun onderzoek ‘Kom over en coach’. In dit onderzoek dat je hier kunt downloaden, laten ze allerlei kanten zien aan coaching van predikanten.

Confido Coaching was opdrachtgever. Op dit moment ben ik bezig in gesprekken met predikanten verder in deze thematiek te komen. Wat zoeken predikanten? Als leidinggevende hebben ze herkenbare coachvragen. Tegelijk: wat is specifiek voor hun werk en context? Waar liggen behoeften en waar ervaren predikanten knelpunten in hun functioneren. Bedenk dat juist predikanten ook mensen willen inspireren, mensen willen helpen te zoeken, zichzelf en elkaar ontwikkelen. Dat vraagt dus veel van de persoon van de predikant (of pastor) zelf. Is er tijd voor jezelf, je zaag te scherpen, met andere ogen te kijken naar je werk, je dromen, je visie, je onzekerheid, of…?

Dit thema zal nog zeker terugkomen bij Confido, net als de coaching van teams in kerk, klooster, parochie: inspirerende geloofsgemeenschappen in de context van deze tijd. Over leiderschap, inspiratie, identiteit, visie en doelgericht samen vorm geven aan dat waar je in gelooft. Meer dan de moeite waard om vormen van begeleiding, coaching en training bij te betrekken. Voor meer informatie: info@confidocoaching.nl.

Coaching & Predikanten

Volgende week verschijnt officieel een onderzoek van studenten aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) over het coachen van predikanten. Naast cliënten uit heel andere beroepsgroepen is dit een beroepsgroep die me ook na aan het hart ligt. Elke groep heeft z’n eigen kenmerken, valkuilen en het vraagt altijd afstemming om op een effectieve manier in een coachtraject bezig te zijn. Van predikanten geldt dat in misschien nog wel sterkere mate. Een relatief kleine beroepsgroep, maar daardoor wellicht ook wat vergeten? Een groep die te maken heeft met een sterk veranderend profiel. Hun kerkelijke context verandert sterk, maar de rol die ze hebben en de manier waarop ze werken staat ook onder druk.

Het onderzoek vanuit de CHE schetst een aantal van die ontwikkelingen en doet vervolgens een onderzoek onder 270 predikanten uit 5 denomitaties. De geënqueteerden kwamen uit een cirkel van ongeveer 30 kilometer rond Amsterdam. Ik mocht zelf als opdrachtgever optreden, wat ook de aanleiding was om het onderzoek rond Amsterdam te laten plaatsvinden. Een paar uitkomsten. 1/3 van de predikanten heeft behoefte aan coaching of heeft al coaching. Dat houdt in dat 2/3 dat niet zo nodig hoeft. De top 3 van redenen daarvoor zijn: 1. geen tijd of prioriteit, 2. geen geld, 3. geen goede begeleiding in de omgeving bekend.

lees meer

Spelen met kwaliteiten van jezelf en anderen

Eigenlijk ben ik niet zo’n type voor bordspelen, al is het niet lang geleden dat ik thuis meedeet aan een potje Monopoly. Maar op mijn grote witte kleed liggen op dit moment twee sets van 66 kaartjes en een klein speelbord. Ik heb me vanmorgen zelf eerst weer eens getracteerd op een spel. En ik moet zeggen: deze benadering heeft ook in de werkelijkheid iets van spelen. En dan serieus, want het raakt dingen uit de praktijk.

Ik heb het over de bordspelversie van de Kernkwadranten. Voor een aantal mensen bekend, voor heel veel nog niet echt. En ik merk dat het werken ermee toch elke keer weer nieuwe dingen oplevert. Voordat ik iets uitleg over hoe het in elkaar zit eerst even waar het mij om gaat. Daniel Ofman kwam hier in 1992 mee in zijn boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties. Een aantal jaren geleden maakte ik er zelf mee kennis tijdens coachsessies en ik vond het destijds confronterend en een eyeopener. En nu ik zelf aan het coachen ben merk ik dat nog steeds… Wat is het dan vooral?

lees meer…

Spirituele ondernemers

Henk KeilmanVanmorgen viel een coachsessie uit, en ik kon de verleiding niet weerstaan wat tijd te nemen voor twee op het oog heel verschillende figuren. Al een tijdje keek Henk Keilman mij aan vanaf de Business Amsterdam. Zijn quote: ‘spirituele ondernemers hebben de toekomst’. Nu is Henk Keilman bekend als succesvol zakenman en op TV bekend als Dragons’ Den. Behalve dat hij oogt als snelle zakenman en inderdaad z’n miljoenen gemaakt heeft, staat Keilman bekend om zijn windmolens en duurzaam investeren. Hijzelf ziet het als iets dat samenhangt met spiritualiteit.

Waar Keilman in gelooft is in duurzaamheid en dienstbaarheid. Hij kent de ego’s die in het zakenleven een rol spelen, maar koppelt dat aan de korte termijn winst. Geen onbekende woorden sinds de economische crisis. Op de lange termijn mis je volgens hem dan de zingeving. De toekomst is voor de spirituele ondernemer, die vanuit een dienende rol invulling geeft aan het zaken doen.

Wat de vlotte Keilman neerzet wordt ook vanuit een andere hoek intussen steeds sterker voor het voetlicht gehaald. Het is de intussen 83 jarige Paul de Blot.

lees meer…

Vertrouwen telt

Je kunt geen krant openslaan of de factor vertrouwen speelt een belangrijke rol. Afgelopen weekend stond er een verhaal over Angela Merkel in de bijlage van de NRC. Het meisje dat wereldleider werd. Niet sensationeel of briljant is het beeld, maar wel degelijk en betrouwbaar. Een paar pagina’s eerder het verhaal van ANC politicus Carl Niehaus die een boekje opendoet over zijn val en bedrog: ‘Vanaf nu moet ik dubbelhard werken om geloofd te worden’.

Belangrijk dat anderen vertrouwen in je hebben. Belangrijker nog dat ik zelf in staat ben om anderen allereerst vertrouwen te geven. Dat vraagt inschattingsvermogen, maar ook de durf om werkelijk in contact te treden met de ander. En dat vraagt weer iets wat nog belangrijker is: zelfvertrouwen.

Mijn start na de zomervakantie is er een met veel ontmoetingen. Bekende contacten en daarnaast veel nieuwe gezichten. Snel merk ik of er een klik is, maar ik merk allereerst aan mezelf of het lukt echt verbinding te maken. Dat geeft onverwachte wendingen en soms lange ontmoetingen. Hoeveel mensen ontmoeten per week niet continu anderen binnen en buiten hun eigen afdeling, bedrijf en kring van relaties? Geen ontmoeting zonder vertrouwen, maar dat is geen statisch gegeven. Het is eerder iets dat elke ontmoeting energie verleent of remt. Wat uitdaagt om een stap verder te willen gaan of je doet concluderen dat hierbij vooralsnog moet blijven.

De ander willen veranderen mag een prestigieus doel zijn, ik ben zelf er meer en meer van overtuigt dat het een ongemerkte valkuil is. Dichterbij en effectiever is zelf in de spiegel te kijken, bijvoorbeeld in de spiegel van zelfvertrouwen. Is het vreemd als vergaderingen, meetings, ontmoetingen en telefoongesprekken een onbewuste last worden als je twijfelt aan jezelf? Hoeveel mensen, ook op leidinggevende posities worstelen innerlijk met een gebrek aan zelfvertrouwen?

Het is maandag. Een week ligt nog grotendeels voor me. Ik moet nodig aan een ontwerpplan gaan zitten voor een organisatie die een landelijk netwerk van coaching wil gaan inzetten. Samen met iemand anders verzamelen we de relevante gegevens om met een concept te komen dat effectief is. Nu al weet ik dat we te maken gaan krijgen met de factor vertrouwen. Als ik me voorstel hoe we locaal ontvangen zullen worden is dat het eerste wat ik voel. Uit ervaring weet ik dat er afweer is uit wantrouwen tegen vernieuwing en meer openheid naar buiten toe. Niet onbegrijpelijk. Waarom zou een bestuur mij straks vertrouwen als coach? Wie zit er op mij te wachten? Wil ik mijn opdrachtgever iets te bieden hebben, moet er behalve een goed plan, een visie zijn die basis biedt voor wederzijds vertrouwen.
In dit geval: is het mijn doel als coach de ander te helpen meer zichzelf te worden, om er beter op te worden? Of wil ik zelf vooral scoren? Goed moment om nu eerst bij me zelf op onderzoek uit te gaan: wat drijft mij? Waarom voel ik een passie voor dit probleem, voor deze organisatie?

Ik ben terug bij hoe ik kijk en hoe ik voel. Hier ga ik starten en ik heb er vertrouwen in, ook al weet ik dat dit geen gemakkelijke klus gaat worden.

Remmelt Meijer