Coaching & Predikanten

Volgende week verschijnt officieel een onderzoek van studenten aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) over het coachen van predikanten. Naast cliënten uit heel andere beroepsgroepen is dit een beroepsgroep die me ook na aan het hart ligt. Elke groep heeft z’n eigen kenmerken, valkuilen en het vraagt altijd afstemming om op een effectieve manier in een coachtraject bezig te zijn. Van predikanten geldt dat in misschien nog wel sterkere mate. Een relatief kleine beroepsgroep, maar daardoor wellicht ook wat vergeten? Een groep die te maken heeft met een sterk veranderend profiel. Hun kerkelijke context verandert sterk, maar de rol die ze hebben en de manier waarop ze werken staat ook onder druk.

Het onderzoek vanuit de CHE schetst een aantal van die ontwikkelingen en doet vervolgens een onderzoek onder 270 predikanten uit 5 denomitaties. De geënqueteerden kwamen uit een cirkel van ongeveer 30 kilometer rond Amsterdam. Ik mocht zelf als opdrachtgever optreden, wat ook de aanleiding was om het onderzoek rond Amsterdam te laten plaatsvinden. Een paar uitkomsten. 1/3 van de predikanten heeft behoefte aan coaching of heeft al coaching. Dat houdt in dat 2/3 dat niet zo nodig hoeft. De top 3 van redenen daarvoor zijn: 1. geen tijd of prioriteit, 2. geen geld, 3. geen goede begeleiding in de omgeving bekend.

Opvallend is dat ook coaches zijn geïnterviewd die zelf predikanten begeleiden. Zij geven een iets ander beeld en geven aan dat een van de drempels voor coaching angst en kwetsbaarheid is. Ook zien zij onwetendheid en de roeping van predikanten als drempels. Dat zou inhouden dat geloofsargumenten predikanten zouden weerhouden een coach in te schakelen en dat er nog onbekendheid is met wat coaching inhoud en wat het kan betekenen voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Maar eenmaal in de stoel bij de coach zijn er voor degenen die wel ervaring hebben of er voor open staan ook een paar toppers qua thematiek. Zelforganisatie staat op de eerste plaats, wat past bij deze groep mensen die vaak vrij solistisch z’n leidinggevende functie in de context van een ‘vrijwilligersorganisatie’ moet vormgeven. Ook in die lijn passend lees ik dat de verwachtingen van kerkmensen en omgaan met kritiek hoog scoren.

Alle predikanten die coaching hebben of hadden, geven aan hiermee geholpen te zijn in de uitoefening van hun werk. Groei, zelfreflectie en bewustwording scoren dan vooral om aan te duiden wat er met hen gebeurd is dankzij het coachproces.

Het onderzoek dat op 17 juni gepresenteerd wordt is vanaf dan ook verkrijgbaar voor wie geïnteresseerd is. Ik ben bijzonder blij dat de onderzoekers Gerwin Wallet en Lennard Pors, hier een stuk degelijk onderzoek neerleggen. Het biedt aanknopingspunten, het roept vragen op voor nadere bezinning en schetst intussen een beeld van deze specifieke groep.
Zelf ben ik momenteel bezig de winst uit dit onderzoek in te zetten voor wat ik zelf als coach kan betekenen. In dat kader kun je op dit blog later meer verwachten. Mijn eigen ervaring in 9 jaar predikantschap hoop ik zo ook vruchtbaar te maken in mijn huidige coachpraktijk. Ik zie in deze groep mensen een bijzondere groep die me na aan het hart ligt, waar leiderschap en spiritualiteit steeds belangrijker thema’s voor zijn geworden. Coaching is dan een middel dat meer is dan crisismanagement. Het is net al bij anderen in leidingevende posities een geweldig mooie en diepgaande manier om te werken aan het belangrijkste instrumentarium dat je in huis hebt: jezelf. In mijn ogen gaat het dan over identiteit en spirituatiteit. Inzicht in die diepere vragen en je eigen persoonlijkheid hebben zowel te maken met geestelijk leven als met professioneel goed functioneren. Maar later meer hierover!

Predikanten die vrijblijvend in gesprek willen zijn van harte welkom om contact op te nemen: info@confidocoaching.nl. Of zie de contactgegevens hiernaast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.