Vertrouwen is de basis van coaching (confido betekent ‘ik vertrouw’). Vertrouwen is nodig voor verdieping van inzicht, zelfreflectie en het inzetten van je persoonlijke kwaliteiten. Vanuit vertrouwen ontstaat groei in vrijheid en autonomie, in bewustzijn van  eigen verantwoordelijkheid en keuzes. Het geeft een basis voor meer verbinding, zowel met jezelf als met de ander. Dat geldt zowel in je werk als in je persoonlijk functioneren.

Confido werkt vanuit de visie dat ieder mens het waard is met respect te benaderen en een verbinding mee aan te gaan. Dat authenticiteit essentieel is in alles wat je meedraagt aan ervaringen, eigenschappen, kennis en andere elementen. Ieder Confido traject is daarom uniek en wordt persoonlijk afgestemd.

Een coachtraject levert op
> dat je verbinding krijgt met waar je werkelijk voor staat
> dat je  een sterker zelfvertrouwen ontwikkelt
> dat je inzicht vergroot in je eigen patronen, valkuilen en uitdagingen
> dat je je persoonlijke impact vergroot in je functioneren