DiSC is een model dat gedragsstijlen inzichtelijk maakt en handvatten biedt om gedrag en communicatie te verbeteren. Onderzoek heeft aangetoond dat gedragskarakteristieken in vier hoofdstijlen gegroepeerd kunnen worden: Dominant (D), Invloedrijk (I), Stabiel (S) of Consciëntieus (C).

DiSC is een van de meest gewaardeerde modellen om mee te werken vanwege de inzichtelijkheid en toepasbaarheid op zowel persoonlijk als groepsniveau. Dat maakt DiSC uitermate geschikt om in een compacte training aan te bieden voor organisaties, scholen en teams binnen bedrijven.

DiSC: waarom?

Wat kan deze training voor jullie organisatie betekenen?

Door het programma te doorlopen maak jullie als team een positieve investering in jezelf, elkaar, en als team. De opbrengst bestaat uit een vergroten van begrip van jouw werkwijze, waarden, manieren van communiceren en werken. Hierdoor kun je op verschillende niveaus de persoonlijke en gezamenlijke effectiviteit verhogen.

  • Managementniveau: vergroten van effectiviteit, verbetering voor werving en selectie (toepasbaar in sollicitatieprocedures).
  • Teamniveau: versterken van samenwerking, vergroting van productiviteit van teams.
  • Persoonlijk niveau: verbeteren van de eigen effectiviteit, vergroten van zelfinzicht en communicatievaardigheden.

Op alle niveaus:

  • DiSC helpt conflicten van interpersoonlijke aard op te lossen en relaties te verbeteren.
  • DiSC helpt bij het erkennen en bewust worden van verschillen tussen mensen.
  • DiSC helpt bij het waarderen van elkaars  stijlen en verhoogt daarmee de positieve werksfeer.

DiSC:  teamtraining 

Teamtraining & Maatwerk: voor maximaal rendement hanteren wij de volgende aanpak:

  • Individuele bespreking begeleiding voorafgaand aan de teamtraining
  • Programma op maat, 2 begeleiders op een groep tot 20
  • Begeleiding door gecertificeerde DISC-trainer
  • Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de teamtraining uit te breiden met een vervolgtraject op teamniveau of coaching op individueel niveau.

Neem vrijblijvend contact op voor een passende oplossing voor jouw team, afdeling, school, organisatie, enz.! 

 

DiSC Certified Trainer Blue 2013