Pastor&coaching gelanceerd

Als coach mag ik zeer uiteenlopende mensen begeleiden. Van mensen vanuit de overheid, zorg, onderwijs, tot kerk of klooster. Coaching betreft vaak vooral leidinggevenden, dat is te begrijpen: zij staan vaak in een dynamische situatie en hebben meer aan coaching dan een kant en klaar advies. Coaching gaat tenslotte vooral over jezelf: jouw functioneren, jouw belemmeringen en uitdagingen. Persoon en identiteit zijn daarbij belangrijk: ze bepalen sterk hoe je uiteindelijk doet, praat en functioneert.

Een groep waarbij dit allemaal ook sterk opgaat is de groep van werkers in de kerk: pastores, predikanten en voorgangers. Tegelijk is dit een groep die niet altijd al optimaal ondersteund wordt door middel van coaching. Op de pagina ‘Pastor&coaching’ kun je meer lezen. De komende tijd zal deze pagina verder ingevuld worden. Aanleiding om vandaag online te gaan is de flyer met informatie die beschikbaar is gekomen vandaag. Hij is te downloaden: Flyer april 2011.

Doel hiervan is om nadrukkelijker deze coaching onder de aandacht te brengen. Maar ook meer dan dat: in het verlengde van persoonlijke coaching van één op één, kun je de komende maanden meer activiteiten verwachten. Daarbij kun je denken aan aanbod voor groepen. Vragen, ideeën en wensen zijn van harte welkom. Kik hier om naar de pagina te gaan over Pastor&coaching

Coaching & Predikanten

Volgende week verschijnt officieel een onderzoek van studenten aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) over het coachen van predikanten. Naast cliënten uit heel andere beroepsgroepen is dit een beroepsgroep die me ook na aan het hart ligt. Elke groep heeft z’n eigen kenmerken, valkuilen en het vraagt altijd afstemming om op een effectieve manier in een coachtraject bezig te zijn. Van predikanten geldt dat in misschien nog wel sterkere mate. Een relatief kleine beroepsgroep, maar daardoor wellicht ook wat vergeten? Een groep die te maken heeft met een sterk veranderend profiel. Hun kerkelijke context verandert sterk, maar de rol die ze hebben en de manier waarop ze werken staat ook onder druk.

Het onderzoek vanuit de CHE schetst een aantal van die ontwikkelingen en doet vervolgens een onderzoek onder 270 predikanten uit 5 denomitaties. De geënqueteerden kwamen uit een cirkel van ongeveer 30 kilometer rond Amsterdam. Ik mocht zelf als opdrachtgever optreden, wat ook de aanleiding was om het onderzoek rond Amsterdam te laten plaatsvinden. Een paar uitkomsten. 1/3 van de predikanten heeft behoefte aan coaching of heeft al coaching. Dat houdt in dat 2/3 dat niet zo nodig hoeft. De top 3 van redenen daarvoor zijn: 1. geen tijd of prioriteit, 2. geen geld, 3. geen goede begeleiding in de omgeving bekend.

lees meer