Kernkwaliteiten op iPhone!

Ooit een sessie gedaan met Kernkwaliteiten? Als je toevallig ook een iPhone bezitter bent kun je dan vanaf nu je eigen reflectiemoment hebben met Daniel Ofman’s Kernkwadranten. Het bijzondere is ten opzichte van het gewone spel, dat je hier eerst een lijst vragen invult als vorm van zelfonderzoek. De app selecteert op grond daarvan je uitdagingen, valkuilen, allergieën en kwaliteiten waar je bij het maken van kwadranten uit kan kiezen. Ook kun je een reflectiemoment kiezen. Vanuit dingen die je die dag bewonderde bij een ander, of tegenviel van jezelf kun je een relfectie doen.
Zinvolle app, zeker voor mensen die een klik hebben met Kernkwadranten! En als je toch in de trein zit, niet verkeerd om een kwadrant te doen en na te denken over het commentaar dat hier bij verschijnt. De app is voor € 3,99 te downloaden in de Appstore van iTunes.

Coaching & Predikanten

Volgende week verschijnt officieel een onderzoek van studenten aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) over het coachen van predikanten. Naast cliënten uit heel andere beroepsgroepen is dit een beroepsgroep die me ook na aan het hart ligt. Elke groep heeft z’n eigen kenmerken, valkuilen en het vraagt altijd afstemming om op een effectieve manier in een coachtraject bezig te zijn. Van predikanten geldt dat in misschien nog wel sterkere mate. Een relatief kleine beroepsgroep, maar daardoor wellicht ook wat vergeten? Een groep die te maken heeft met een sterk veranderend profiel. Hun kerkelijke context verandert sterk, maar de rol die ze hebben en de manier waarop ze werken staat ook onder druk.

Het onderzoek vanuit de CHE schetst een aantal van die ontwikkelingen en doet vervolgens een onderzoek onder 270 predikanten uit 5 denomitaties. De geënqueteerden kwamen uit een cirkel van ongeveer 30 kilometer rond Amsterdam. Ik mocht zelf als opdrachtgever optreden, wat ook de aanleiding was om het onderzoek rond Amsterdam te laten plaatsvinden. Een paar uitkomsten. 1/3 van de predikanten heeft behoefte aan coaching of heeft al coaching. Dat houdt in dat 2/3 dat niet zo nodig hoeft. De top 3 van redenen daarvoor zijn: 1. geen tijd of prioriteit, 2. geen geld, 3. geen goede begeleiding in de omgeving bekend.

lees meer